Nationale Belgische Bedevaart

Doel en aanpak
Geschiedenis
Lourdes
Lourdes
Lourdes
Lourdes
Back
Next
/FR    
De V.ZW. Nationale Belgische Bedevaart heeft  
als doel de jaarlijkse organsatie organisatie  
van een bedevaart naar Lourdes.
Dit gebeurt in een geest van godvruchtigheid,  
belangloosheid en liefdadigheid. Wij verzekeren het  
vervoer en het verblijf van minder behoede mensen en  
zieken met alle zorgen en bijstand die zij nodig hebben.

Samen met alle bedevaarders, priesters, de medische staf  
en vrijwilligers volgens wij een eigen spiritueel programma  
aangepast aan het jaarthema van Lourdes.
Laatste edities van ons trimestrieel tijdschrift
Editie Dec 2021
Bestuur
Contactblad
Voorzitter: De Hr. Vincent de Hemptinne
Penningmeester: De Hr. Alexandre Devos
Secretaris: De Hr. Dimitri Menia
Nadat in 1858 de Heilige  
Maagd Maria  verschenen was  
aan de kleine Bernadette  
Soubirous kwamen uit de  
omgeving van Lourdes en  
later uit alle hoeken van  
Frankrijk mensen naar de  
Grot om er Maria te vereren.
Zij gaven gehoor aan haar wens: "Ga aan de priesters zeggen hier  
een kapel te bouwen. Ik verlang dat men hier in processie komt.".
 
Reeds vanaf 1860 wordt melding gemaakt van enkele Belgische  
bedevaarders. Lees verder ...
Copyright 2017 by VZW Nationale Belgische Bedevaart    All Rights reserved    E-Mail: pelerinage.nat.bedevaart@skynet.be